JAN MEI AUG
Previous capture 13 Next capture
2005 2007 2009
30 captures
9 jun 04 - 3 mrt 11
sparklines
Close Help

Wie Is De Mol? versie 2.0 handleiding

Inleiding

WIDM is een programma voor het spelen van het Wie Is De Mol-spel. Wat goed uitkomt, want zoals we allemaal weten: het spel moet gespeeld worden. Met dit programma kun je tests bouwen, laten maken, de uitvaller en een uitvalvolgorde bepalen, vrijstellingen en pasvragen uitdelen, en uiteindelijk het grote rode scherm tevoorschijn toveren.

Bovendien biedt het programma de keuze tussen een alwetende en een niet-alwetende modus. Dit laatste houdt in dat je als organisatie niet hoeft te weten wie de mol is! Dit maakt het programma heel geschikt om met wat vrienden het spel te spelen.

Wat nu volgt is een korte rondleiding door de functionaliteit van het programma.

Algemene instellingen

Als je het programma opstart, krijg je een hoofdscherm als dit:

Het beginscherm

In dit scherm kun je de algmene instellingen van je project managen. Via het bestand-menu kun je je WIDM-project (dat wil zeggen alle tests, kandidatenlijst en alles bij elkaar) opslaan en laden.

Zoals gezegd is er de keus tussen een alwetende en een niet-alwetende modus. In het eerste geval betekent dit dat de spelleider weet wie de mol is, en dit ook zelf kan instellen. Het tweede geval betekent dat de spelleider dit niet weet. Dit uit zich bijvoorbeeld in het feit dat de "Mol"-kolom in de kandidatenlijst en de uitslagen van de tests niet te zijn zijn. Meer hierover als we het surveys-concept introduceren.

In het hoofdscherm kunnen kandidaten worden toegevoegd. Het "Persoon is actief"-aankruisvakje wil zeggen of de kandidaat nog in het spel zit: als er een executie is geweest, zal de kandidaat automatisch op non-actief worden gezet. Door middel van het "Persoon is de mol"-aankruisvakje kan de mol worden ingesteld. Uiteindelijk krijg je dan iets zoals hieronder:

Voeg kandidaten toe

Om de naam van een kanididaat te wijzigen, moet je twee keer na elkaar op de naam klikken, waarna deze, net zoals ook bijvoorbeeld in de Windows Verkenner, bewerkt kan worden.

Niet-alwetende modus: mol kiezen en surveys

Sla dit gedeelte over als je geeng gebruik wilt maken van de niet-alwetende modus.

Het idee van de niet-alwetende modus is dat de beheerder niet weet wie de mol is. De beheerder kan deze modus ingaan door het keuzerondje aan te klikken, en vervolgens op de knop "Willekeurige mol" drukken om een willekeurige mol te kiezen. Dit ziet er ongeveer zo uit:

Kies een willekeurige mol

Nu bestaat de test normaal gesproken tenminste voor een deel uit persoonlijke vragen over de mol, zoals "Wat is het geslacht van de mol", "Drinkt de mol zijn cola met een rietje", etcetera. Om dit ook mogelijk te maken als je niet vantevoren weet wie de mol is, zijn er de survey-vragen. Dit houdt in dat voor de kandidaten met het spel beginnen, eerst iedereen deze vragen moet beantwoorden, net zoals in een test. Na het beantwoorden van de vragen verschijnt ofwel een groen scherm, wat betekent dat de kandidaat geen mol is, of een rood scherm, wat betekent dat de kandidaat mol zal moeten gaan spelen.

Om deze survey-vragen aan te maken, gaan we naar het "Tests"-tabblad van het hoofdvenster, en drukken we op de "Toevoegen"-knop om een nieuwe test aan te maken, die we bijvoorbeeld "Survey-vragen" noemen. Deze test zullen we niet als zodanig gebruiken, maar we kunnen de vragen eruit later simpel overkopieren naar andere tests.

Het invoeren van de testgegevens zou wel ongeveer vanzelf moeten spreken. Het tekstvak "Vraag" is de vraag die gesteld gaat worden. In het voorbeeld hieronder zijn dit vragen in de trant van "Heeft de mol eigenschap X?", zoals ze in de test ook tevoorschijn komen. Bij de survey zullen ze echter ook zo te zien zijn, dus moeten de kandidaten vantevoren weten dat ze bij het maken van de survey de vragen over zichzelf moeten beantwoorden, en niet over een of andere nog niet bestaande mol. Als je een vraag of antwoord intikt, wordt automatisch daaronder ruimte gemaakt voor een nieuwe vraag of een nieuw antwoord, zodat er niet op een "Toevoegen"-knop ofzo hoeft te worden gedrukt.

Belangrijk is om het "Survey-vraag"-aankruisvakje aan te kruisen, zodat het programma doorheeft dat we met een surveyvraag bezig zijn. Vervolgens kunnen de antwoorden ook worden ingevuld. Het tekstvak rechts van het antwoord kan bij survey-vragen leeg worden gelaten. Je krijgt dan uiteindelijk iets als:

Maak een survey aan

Als alle survey-vragen zijn gemaakt, kun je teruggaan naar het Algemeen-tabblad, en daar het "Survey afnemen"-knopje indrukken. Vervolgens komt het bekende inlogscherm tevoorschijn, en het bekende testscherm:

Voer de survey uit

Na het beantwoorden van de vragen krijgt de mol een rood scherm te zien, en de anderen een groen scherm:

Groen scherm

Vervolgens zal bij de kandidatenlijst in de surveykolom komen te staan dat de survey is afgenomen. Een belangrijke opmerking is dat je als de kandaten de survey eenmaal hebben gedaan, het niet meer mogelijk is om de survey-vragen van naam te veranderen, survey-vragen toe te voegen of de antwoorden te wijzigen. Als dit wel nodig is, moeten voor elke kandidaat door middel van de "Verwijder survey"-knop de surveygegevens verwijderd worden, waarna de kandidaten de survey opnieuw moeten maken.

Tests

Nu waar het allemaal om draait: het maken van de tests. Het invoeren van een test moet redelijk voor zichzelf spreken. In het "Vraag"-tekstvak kan de vraag worden ingetypt (duh). Voor de antwoorden zijn er twee tekstvakken beschikbaar. Het linker tekstvak is het antwoord, zoals het in de test zal worden weergegeven. Het rechter tekstvak geeft aan wat het goede antwoord is. Dit kan op twee verschillende manieren.

Als de organisator weet wie de mol is, weet deze ook wat het goede antwoord is. In dat geval kan alleen bij het goede antwoord in het rechter tekstvak de tekst "Mol" worden ingetypt, ten teke dat dat het antwoord is dat op de mol slaat. Als de organisator niet weet wie de mol is, zal deze voor elke vraag moeten aangeven op welke kandidaten elk antwoord slaat. Dit kan door de kandidaten door komma's van elkaar gescheiden op te geven, zoals hier te zien is:

Test

Er zullen vragen zijn die in meerdere tests voorkomen (zoals bijvoorbeeld natuurlijk de vraag "Wie is de mol?", of "Wat is het geslacht van de mol?"). Een vraag kan in een andere test worden hergebruikt, doordat aan het "Vraag"-tekstvak een dropdown-list van de andere vragen hangt. Als daar een vraag wordt gelecteerd, zullen de antwoorden automatisch worden ingevuld.

Op deze manier kunnen bijvoorbeeld in de niet-alwetende modus de survey-vragen aan een test worden toegevoegd.

Ook in de alwetende modus kan het handig zijn om een speciale test genaamd "Algemene vragen" ofzo aan te maken, en hier alle vragen die telkens terugkomen in te stoppen.

Een belangrijk punt is wel dat er geen twee dezelfde vragen kunnen bestaan met verschillende sets antwoorden. Dit is bijvoorbeeld van belang bij de opper-vraag "Wie is de mol?": als iemand is uitgevallen en de naam wordt uit de lijst van mogelijke antwoorden verwijderd, dan gebeurt dit automatisch voor alle tests. Dit is niet echt een probleem aangezien de vorige tests als het goed is toch al zijn afgerond, maar toch iets wat op het eerste gezicht voor verwarring kan zorgen.

Vrijstellingen en pasvragen

Er zijn momenteel twee manieren om de kandidaten bonussen te geven: een vrijstelling en een aantal pasvragen. Dit laatste houdt in dat de kandidaat een aantal vragen mag passen, waardoor ze automatisch worden goedgerekend. Daartoe verschijnt bij het maken van de test automatisch een optie "Pas deze vraag".

Deze bonussen zijn in te stellen in de "Uitslagen"-lijst, zoals hieronder:

Vrijstellingen

De executie

Door op de knop "Start executie" te drukken, wordt de executie van een test gestart. Vantevoren kan het handig zijn om een willekeurige executievolgorde aan te maken met de knop "Executievolgorde". Deze executievolgorde is zo gemaakt, dat degene die uitvalt, een grote kans heeft om als een van de laatsten in de volgorde voor te komen, dit natuurlijk om de spanning zo lang mogelijk vast te houden.

De executie werkt net zoals op TV: je voert een naam in, en krijgt een groen scherm of een rood scherm. Een groen scherm verdwijnt na een aantal seconden, waarna het login-scherm weer verschijnt. Het rode scherm blijft daarentegen staan, en kan worden afgeslopten door op ALT+F4 te drukken.

Na de executie wordt gevraagd of de kandidaat die eruit moet gaan, automatisch op non-actief moet worden gezet; dit kan later uiteraard ook handmatig gebeuren. Er is nog geen optie om meerdere kandidaten in 1 executie weg te sturen; hiervoor zal meerdere keren achter elkaar dezelfde test moeten worden uitgevoerd. Deze optie wordt mogelijk later nog toegevoegd.